Vuilstructuren en schoonpatronen – Een literatuuronderzoek naar achtergronden en interventies tegen zwerfafval

Download het literatuuronderzoek hier

De Gemeente Rotterdam kampt, net als andere grote steden, met problemen rond het voorkomen en het bestrijden van zwerfafval. De groei van de stad en zijn bedrijvigheid brengt extra druk op de buitenruimte met zich mee. Enkel extra schoonmaak blijkt niet voldoende om het tij te keren en is bovendien kostbaar. Ook ‘slimme’ manieren van reiniging en schooncampagnes zijn niet zomaar het panacee. Vanuit de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken is daarom een literatuuronderzoek gedaan naar de internationale wetenschappelijke literatuur over oorzaken, achtergronden en interventies tegen zwerfafval. Er is gekeken naar kenmerken van ‘daders’ en bepalende fysieke omstandigheden. Daarnaast staan bevindingen over diverse interventies centraal, zoals experimenten met toezicht en handhaving, faciliteren en belonen, normactivatie en productdesign. Ten slotte is er aandacht voor het belang van een integrale aanpak, waarin verschillende interventies tegelijkertijd worden ingezet.

Scroll naar boven