Wij brengen kennis, beleid en praktijk dichter bij elkaar

De Kenniswerkplaats (KWP) Leefbare Wijken is een samenwerkingsverband tussen de
gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam met het doel kennis op het gebied van leefbaarheid in Rotterdam te agenderen, genereren, delen en verbinden.

Dat doen we door wetenschap, professionals (zoals beleidsmakers, ambtenaren in de
uitvoering en welzijnswerkers), maatschappelijke organisaties en buurtbewoners in onderzoek via kenniscoproductie bij elkaar te brengen. En door kennis breed te delen, bijvoorbeeld via lezingen, expertmeetings, publicaties, podcasts en dialogen tussen onderzoekers, professionals, maatschappelijke organisaties en bewoners.

Het uitgangspunt van ons onderzoek en activiteiten dat we (laten) doen is dat het beleids- en praktijkrelevant en actiegericht is. Hiervoor werken wetenschappers, professionals, maat-schappelijke organisaties en bewoners nauw samen in alle fases van ons onderzoek en activiteiten; gezamenlijk bepalen we de vraagstukken, hoe die het beste onderzocht en opgepakt kunnen worden, en hoe de uitkomsten van het onderzoek de meeste maat-schappelijke impact kunnen hebben.

Waar mogelijk vervullen ambtenaren, maatschappelijke organisaties en buurtbewoners, een actieve rol in het onderzoek. Zo streven we naar onderzoek voor en door de stad.

Missie

Wij dragen bij aan een leefbare stad door beleids- en praktijkrelevant onderzoek en kennisdeling, waar professionals, wijken en buurtbewoners de vruchten van kunnen plukken.

Visie

We denken dat wetenschap en praktijk elkaar wederzijds kunnen versterken. Daarom verbinden we kennisinstituten, gemeente Rotterdam, maatschappelijke organisaties en buurtbewoners rondom het thema leefbaarheid.

Wij zijn KWP Leefbare Wijken

Beitske Boonstra
Coördinator

Erasmus Universiteit

Vivian Visser
Coördinator

Universitair docent Sociologie en Bestuurskunde
Erasmus Universiteit

Annet Akkerma
Regielid

Beleidsadviseur Wonen
Gemeente Rotterdam

Rob van den Bos
Regielid

Strategisch adviseur participatie
Gemeente Rotterdam

Roy Geurs
Regielid

Strategisch adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling 
Gemeente Rotterdam

Marieke de Leeuw
Regielid

Strategisch adviseur
Wijken
Gemeente Rotterdam

Matthieu Permentier
Regielid

Onderzoeker
Gemeente Rotterdam

Marianne van Wijngaarden
Regielid

Adviseur Stadsbeheer
Gemeente Rotterdam

Drs. Mustapha el Boumeshouli

Gemeente Rotterdam

Prof.dr. Godfried Engbersen

Erasmus Universiteit

Partners

De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken bestaat sinds 2012 en is een initiatief van:

Scroll naar boven