Analyse scripties Veldacademie ‘Thuismaken’

De scriptiewerkplaats van de Veldacademie heeft zich in 2022 toegespitst op het thema van de geleefde stad: de wijze waarop bewoners zich ruimte toe-eigenen, voorzien van betekenis en daarmee tot thuis maken. Omdat verschillende groepen claims leggen op de ruimte, ontstaan hierbij vaak spanningen en conflicten. Wie hoort er volgens wie wel of niet ‘thuis’ op welke plekken? Welke ruimtelijke elementen en voorzieningen zoals bankjes in parken, buurthuizen en andere organisaties faciliteren of belemmeren het thuismaken?

10 scripties van de Veldacademie over dit onderwerp, elk kwalitatief van aard voor een totaal van ongeveer 150 diepte-interviews, worden door Wenda Doff gesynthetiseerd tot een publicatie over 4 thema’s die de scripties karakteriseren:

  • Participatie en interventies gericht op meedoen, en hun effect op het thuisgevoel van bewoners;
  • de rol van sociale infrastructuur en de bijdrage aan thuisgevoel;
  • ruimteclaim en het effect ervan op thuisgevoel;
  • verschillen in perspectief tussen systeem- en leefwereld op wat thuisgevoel is, en zou moeten of kunnen bijdragen aan leefbare wijken.

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij:

Bij dit project is betrokken: 

  • Dr. Wenda Doff
Scroll naar boven