Strengthen citizen participation in neighbourhood governance

Vanuit de observatie dat een one-size-fits-all-benadering van participatie de bestaande ongelijkheden tussen groepen vergroot, richt dit project, onderdeel van het Erasmus initiatief Vital Cities and Citizens, zich op het ontwikkelen van handvatten voor ambtenaren om participatieprocessen beter aan te laten sluiten op de beoogde doelgroep. Hierbij zal gefocust worden op twee Rotterdamse wijken waartussen grote verschillen bestaan met betrekking tot sociaal, economisch en cultureel kapitaal. Wanneer participatieprocessen worden aangepast aan de doelgroep, kan dit sociale ongelijkheid tegengaan.

Recente onderzoeken hebben het belang van economisch, sociaal en cultureel kapitaal benadrukt voor het aanpakken van ongelijkheid in participatie. Dit onderzoek zal zich richten op de interactie tussen de verschillende vormen van kapitaal, waarbij de nadruk niet wordt gelegd op hoe burgers zich kunnen aanpassen aan de bestaande institutionele context, maar hoe ambtenaren hun aanpak kunnen laten aansluiten op de behoeften van burgers.

Door ontwerpgerichtheid te combineren met actieonderzoek, brengt dit project belanghebbenden uit de maatschappij, publieke sector en wetenschap samen. Door hun samenwerking te stimuleren, kan structurele ongelijkheid in participatie worden tegengegaan. Daarnaast heeft dit project als doel lokaal en nationaal beleid te sturen door middel van publicaties en presentaties, en bijvoorbeeld het aanbieden van workshops aan ambtenaren en het ontwikkelen van handvatten om maatwerk in participatie te realiseren.

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij:

Bij dit project zijn betrokken: 

  • Dr. Vivian Visser
  • Prof dr. Arwin van Buuren
  • Prof dr. Kim Putters
  • Prof dr. Willem de Koster
  • Dr. Lieke Oldhof
Scroll naar boven