Recht op Reyeroord

Het afgelopen jaar hebben onderzoekers – Emiel Rijshouwer, Els Leclercq, Jiska Engelbert, Jan Fransen en Robin Hill – in opdracht van het Vital Cities and Citizens programma van de Erasmus Universiteit en de Gemeente Rotterdam onderzocht hoe er binnen de bestaande institutionele systemen meer ruimte gecreëerd kan worden om lokale initiatieven te laten floreren. Reyeroord werd gekozen als locatie voor dit onderzoek, omdat het inzicht in, contact met, en programma voor jongeren in deze wijk als zeer urgent werd bevonden door ambtenaren van Reyeroord+, het team dat vanuit de Gemeente in deze wijk werkt.

Samen met jongeren in Reyeroord is deze urgentie vertaald naar een drietal verschillende visies op ruimte: 1) jongeren hebben behoefte aan een fysieke plek; 2) jongeren mogen ruimte innemen in de wijk; en 3) er moet ruimte gecreëerd worden binnen de Gemeente en welzijnsinstellingen om jongeren te zien en horen. Om deze ruimte te creëren, is vooral gekeken naar de rol van betrokken ambtenaren. Hiervoor is een interventie ontworpen, en de theoretische inzichten zijn gepubliceerd in 2 wetenschappelijke artikelen. Omdat jongeren aangeven dat de publieke ruimte voor hen onveilig voelt – ze worden vaak als ‘overlast bestempeld – is er nu een fysieke locatie in Reyeroord waar jongeren betrokken kunnen worden bij de invulling van deze ruimte en lokale initiatieven, waarbij de nadruk ligt op hun eigen rol in de wijk. De 5 lokale initiatieven zijn verenigd in de ‘Wijkalliantie’, en dit is opgenomen in het Wijkakkoord.

In de volgende stap van het project willen de onderzoekers samen met jongeren aan de slag met het eigen maken van deze fysieke locatie. Hierbij wordt met veel aandacht gekeken naar de samenwerking tussen deze Jongerenhub (fysieke plek), de Jongerenraad, en de Wijkalliantie. Uiteindelijk is het doel dat de jongeren deze plek zelf kunnen ontwerpen, programmeren en besturen, met ondersteuning van de Gemeente, welzijnsorganisaties, de Wijkalliantie en de wetenschap. Het project gaat bovendien in op theoretische vragen over hoe jongeren hun democratische positie in hun leefomgeving kunnen versterken, zodat de leefbaarheid van de wijk voor hen wordt vergroot; en hoe ontwerpgericht onderzoek bij kan dragen aan het betrekken van jongeren bij het aanpakken van de uitdagingen en structurele factoren die van invloed zijn op hun positie in hun leefomgeving.

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij:

  • Dr. ir. Beitske Boonstra – boonstra@essb.eur.nl
  • Dr. Vivian Visser – visser@essb.eur.nl
  • Drs. Roy Geurs – r.geurs@rotterdam.nl

Bij dit project zijn betrokken: 

  • Dr. Emiel Rijshouwer
  • Dr. ir. Els Leclercq
Scroll naar boven