Veiligheidsbeleving onder jonge meiden in de buitenruimte op Rotterdam-Zuid

Uit recent onderzoek blijkt dat veel jonge vrouwen zich onprettig of zelfs onveilig voelen in de buitenruimte op Rotterdam(-Zuid). Zowel de fysieke inrichting als de sociale omstandigheden dragen hieraan bij (Fischer & Vanderveen, 2021; Schram et al., 2021). Om het buitenruimtebeleid af te stemmen op de behoeften van deze groep, zijn echter nog aanvullende inzichten nodig. Zo is niet duidelijk welke groepen welke problemen ervaren: is seksuele straatintimidatie bijvoorbeeld voor alle jonge meiden een even groot probleem?

De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken wil daarom verkennen hoe gerichte interventies (sociaal en fysiek) kunnen bijdragen aan een verhoogde veiligheidsbeleving van vrouwen in de leeftijd van 12-18 jaar. Eerst zullen door middel van bestaand onderzoek en aanvullende dataverzameling onder jonge vrouwen de factoren die hun veiligheidsbeleving beïnvloeden in kaart worden gebracht, waarna twee interventies zullen worden ontworpen en getest, in samenwerking met de doelgroep. Naast deze interventies zullen uit het project onder andere ook een podcast door en voor de doelgroep, twee wetenschappelijke publicaties over de theoretische en methodologische inzichten, en een artikel in een vaktijdschrift over de implicaties van de resultaten voor de praktijk voortvloeien.

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij:

  • Dr. Vivian Visser – visser@essb.eur.nl

Bij dit project zijn betrokken: 

  • Drs. Krista Schram
  • Dr. Tamar Fischer
  • Dr. Joost Jansen
  • Dr. ir. Geertje Slingerland
  • Dr. Linda Zuijderwijk
  • Dr. Wenda Doff

Literatuur

Fischer, T. & Vanderveen, G. (2021). Seksuele straatintimidatie in Rotterdam 2016-2020: Ervaringen, aanpak en ontwikkelingen. Rotterdam: Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Schram, K., Eysink Smeets, M., & Van Halen, D. (2021). Veiligheidsbeleving in het Zuiderpark: Een kwalitatief onderzoek in de nasleep van een zedendelict. Rotterdam: Hogeschool Inholland.

Scroll naar boven