Over veiligheid en onveiligheidsgevoelens in Rotterdam

De gemeente Rotterdam gebruikt al sinds jaar en dag de Veiligheidsindex om de ontwikkeling van de veiligheid in de stad te volgen. Het merkwaardige feit doet zich echter voor dat, hoewel de geregistreerde criminaliteit in Rotterdam al sinds enkele jaren daalt toch veel Rotterdammers zich onveilig in de eigen wijken voelen.

De KWP Leefbare Wijken organiseerde eind 2014 een expertmeeting over dit fenomeen met vertegenwoordigers van de gemeente en van diverse kennisinstellingen. Deze bijeenkomst leidde tot verschillende onderzoeksopdrachten van de Directie Veiligheid om deze kloof tussen “objectieve” en “subjectieve” veiligheid in Rotterdam beter te begrijpen. Zo kregen onderzoekers en een student van de Afdeling Sociologie (EUR) de mogelijkheid om met data van het nieuwe Rotterdamse Wijkprofiel de achtergronden van onveiligheidsgevoelens in Rotterdam te onderzoeken. Ze laten zien dat de feitelijke veiligheid in een buurt beperkt effect heeft op onveiligheidsgevoelens. Daarnaast spelen ook meer algemene factoren zoals vertrouwen in de politiek en tevredenheid met de buurt een grote rol.

Klik HIER voor het onderzoeksverslag.

Scroll naar boven