Aandacht seksuele straatintimidatie blijft noodzakelijk

Download het onderzoek hier

In de media:

Bekijk hier het artikel van het AD

Bekijk hier het artikel van RTV Rijnmond, 23 okt 2021

Bekijk hier de publicatie op Sociale Vraagstukken

Cover rapport

Nog altijd heeft bijna de helft van de Rotterdamse vrouwen te maken met seksuele intimidatie op straat, blijkt uit een onderzoek van de criminologen Tamar Fischer en Gabri Vanderveen (beiden EUR) in opdracht van de gemeente Rotterdam, Intensieve trainingen voor handhavers hebben wel geleid tot positieve veranderingen. Tegelijk gaan veel vrouwen ’s avonds liever niet over straat, of kleden zij zich dan bewust anders. Het onderzoek laat zien dat het intimiderend gedrag nagenoeg gelijk is ten opzichte van eerder onderzoek uit 2016. Wel is er veel veranderd in de bewustwording rond seksuele straatintimidatie. De maatschappij keurt dit duidelijk af. Ook wordt een positieve verandering gezien in de houding van professionals in de handhaving en beveiligers in de particuliere sector.

Preventie

Het rapport pleit voor meer aandacht voor preventie. Jongerenwerkers geven aan dat jongeren vooral hun gedrag aanpassen als ze zich bewust worden van hoe de vrouwen seksuele straatintimidatie ervaren. Bespreekbaar maken dat seksuele intimidatie zeer intimiderend is voor meisjes en vrouwen, zou duidelijker terug moeten komen in de opvoeding en een grotere rol moeten krijgen in onderwijs en voorlichting, aldus de onderzoekers.

Bekendheid campagne

De publiekscampagne ‘Pikpraat van de straat’ (uit 2017-2018) is door een derde van de respondenten opgemerkt., Vrouwen geven aan dat zij het als een grote steun en positieve ontwikkeling zagen maar dat dit niet direct heeft bijgedragen aan de meldingsbereidheid. De StopApp is in beperkte mate door de respondenten opgemerkt. Vrouwen willen meer zicht hebben op het effect van meldingen, om in de app meer ‘bruikbaar handelingsperspectief’ te zien.

De gemeente wil vrouwen aanmoedigen om seksuele straatintimidatie te melden. Om de meldingsbereidheid te vergroten, gaat de gemeente toelichten wat een melding via de StopApp oplevert. De gemeente wil ook succesverhalen over eerdere meldingen delen.

Wethouder Bert Wijbenga: “Seksuele straatintimidatie moet echt nog beter op de kaart komen en het moet ook gewoon strafbaar zijn. In Rotterdam zetten we al jaren stevig in op normstelling, preventie en de aanpak ervan. We zijn in Den Haag bezig om dit wettelijk vast te leggen. Dat zou ons ook helpen in de handhaving. Iedereen moet zich veilig voelen in Rotterdam, ook ’s avonds en in de nacht.”

Scroll naar boven