“Footloose” in Rotterdam

In 2014 leverde de KWP Leefbare Wijken een financiële bijdrage aan een groot internationaal vergelijkend onderzoek over de sociale gevolgen van de instroom van Midden- en Oost-Europeanen in West-Europese steden en de manier waarop lokale overheden hiermee omgaan. Als ‘tegenprestatie’ vroeg de KWP de onderzoekers een notitie te schrijven over “footloose” (letterlijk: ontwortelde) Midden- en Oost-Europeanen in de stad. De notitie bevat onder andere aan beschouwing over dakloze Midden- en Oost-Europeanen. Op basis van deze notitie organiseert de KWP Leefbare Wijken in het najaar 2015 een expertmeeting over dit onderwerp met onderzoekers én vertegenwoordigers van de G4.

Klik HIER voor het onderzoeksverslag.

Klik HIER voor de website van het IMAGINATION-onderzoek.

Scroll naar boven