Gevolgen gentrification in Rotterdam

Uit twee onderzoeken in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en de Gemeente Rotterdam blijkt dat het aandeel “sterke schouders” en “kansrijke gezinnen” onder de wijkbewoners in “kansrijke wijken” sneller is gestegen dan gemiddeld in de stad. De wijken zijn op verschillende punten verbeterd en de komst van nieuwe kansrijke bewoners wordt veelal als positief ervaren. De in het Rotterdams beleid verankerde gedachte dat de nieuwkomers meer “organisatiekracht” in de wijk brengen, komt in de praktijk nog niet uit de verf. De intentie en bereidheid om zich in te zetten voor de buurt is er bij de nieuwe bewoners vaak wel, echter in de praktijk is dit (nog) nauwelijks het geval. Buurtactiviteiten worden vooral gedragen door oorspronkelijke bewoners, en (nog) niet door nieuwkomers.

Voor meer informatie zie de twee onderzoeken, alsook het rapport waarin de inzichten daaruit met elkaar worden verbonden:

– M. Permentier (2018), Dynamiek in de kansrijke wijken
– A.M. Weltevrede, e.a. (2018), Nieuwe Buren. Een onderzoek naar de veranderende sociale compositie van drie Rotterdamse wijken
– M. Permentier (2018), Ontwikkelingen in de kansrijke wijken: een synthese

Zie ook:
– Artikel met citaten uit de kansrijke wijken in het Algemeen Dagblad
– Artikel in het Algemeen Dagblad
Artikel in Amerikaans tijdschrift The Atlantic
– Discussieverslag Sociale Vraagstukken (2018):

Gescheiden werelden in opgeknapte wijken

Scroll naar boven