Dynamiek in de kansrijke wijken

Download het rapport Dynamiek in kansrijke wijken hier

Het Rotterdamse beleid om meer “kansrijke gezinnen” in de zgn. Kansrijke Wijken rond de binnenstad te krijgen heeft ertoe geleid, dat de bevolking van deze wijken in de periode van 2012-2017 sterker toenam dan in andere Rotterdamse wijken. Dit kwam vooral door de bouw van 700 nieuwbouw woningen voor hogere inkomensgroepen. Daarmee steeg ook het gemiddeld inkomen in deze wijken sterker dan elders in de stad. De gedachte achter dit ‘sterke schouders’-beleid is niet alleen dat Rotterdam meer aantrekkelijk wordt voor middengroepen, maar ook dat hun komst ten goede komt aan de oorspronkelijke (veelal minder welgestelde) wijkbewoners.

In 2014 startte de Gemeente Rotterdam het beleidsprogramma “Kansrijke wijken” met als hoofddoel de wijken aantrekkelijker te maken voor gezinnen uit de hogere inkomensklassen. Het onderzoek Dynamiek in de kansrijke wijken van Matthieu Permentier (Gemeente Rotterdam, OBI) beschrijft de kwantitatieve ontwikkelingen in de Rotterdamse Kansrijke wijken. Het onderzoek laat zien dat zowel het aantal inwoners als het gemiddelde huishoudinkomen in de kansrijke wijken sneller steeg dan elders in Rotterdam. Het idee was ook dat de komst van ‘sterke schouders’ de lokale economie zou verterken en mogelijk tot meer (winkel)voorzieningen en werkgelegenheid en leidt. Het aantal zelfstandige winkels in kansrijke wijken nam echter af, terwijl het relatieve aantal winkelvoorzieningen in de rest van de stad juist toenam. Ook bepaalde type dienstverlening voor lagere inkomensgroepen zonder internetverbinding thuis (bv. Internetcafés en reisbureaus) nam af. Wel zijn er meer lunchrooms, bezorgdiensten, kappers en schoonheidssalons. De totale werkgelegenheid in de kansrijke wijken nam echter af.

Daarnaast richt het beleidsprogramma zich op verbeterde onderwijsvoorzieningen. Het blijkt dat minder dan de helft van de bassischoolleerlingen in de eigen buurt naar school gaat. Dit komt mede door een beperkt aanbod scholen in de eigen buurt en veel scholen in de nabijheid van de buurt. Soms sluit het aanbod niet aan bij de behoefte van ouders uit kansrijke gezinnen (zoals bij een Islamitische basisschool in Nieuw-Crooswijk).

Het rapport “Dynamiek in de kansrijke wijken” vormt samen met het onderzoek “Nieuwe buren. Een onderzoek naar de veranderende sociale compositie in drie Rotterdamse wijken” van Weltevrede et al. (2018) een tweeluik over (sociale) ontwikkelingen in de kansrijke wijken en de gevolgen hiervan voor haar bewoners. De resultaten van beide studies zijn samengevat in het rapport “Ontwikkelingen in kansrijke wijken: een synthese”

Op 24 april 2018 organiseerde de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een bijeenkomst naar aanleiding van de publicatie van dit rapport. U vindt het verslag over deze bijeenkomst hier.

Scroll naar boven