Zijn vitale wijken maakbaar?

Lees het essay hier.

Meer over dit onderwerp? Zie Sociale menging blijft onmisbaar voor grote steden en Zeven vragen die elke protagonist van menging zou moeten stellen


In hun eerdere studie Bijsturen op de compositie van wijken lieten Uyterlinde en Van der Velde (2017) zien dat de leefbaarheid in veel stadswijken, die als kwetsbaar of problematisch bekend stonden tussen 2002 en 2012 langzaam verbeterde, maar dat de situatie in de eerder aangewezen veertig “aandachtswijken” na 2012 weer verslechterde. Deze studie bevatte echter geen gegevens over Rotterdamse achterstandswijken. Op verzoek van de KWP Leefbare Wijken en de gemeente Rotterdam onderzochten de auteurs de ontwikkeling van Rotterdamse wijken, met recentere gegevens (2014-2016). Hun analyse laat zien dat de verschillen in leefbaarheid tussen Rotterdamse wijken ook in deze periode verder groeiden. In buurten die in 2014 onvoldoende scoorden, verslechterde de situatie verder. In buurten die toen al voldoende scoorden, werd de situatie beter. In dit essay bespreken Uyterlinde en Engbersen wat hier aan gedaan kan en moet worden.

Scroll naar boven