Ongelijkheid in de participatiestad: Stadsbuurten en burgerparticipatie

Download het artikel hier.

Godfried Engbersen gaf ook een lezing en interview over dit onderwerp.

Steeds meer Europese overheden proberen over te gaan van een welvaartsstaat naar een participatiesamenleving, om zo de samenleving minder afhankelijk te maken van publieke diensten. Het laten participeren van burgers verloopt echter niet in iedere buurt even vlot. In een stad als Rotterdam, waar buurten op meerdere manieren van elkaar verschillen, valt ook een verschil te verwachten in de mate waarin de bewoners participeren. In dit onderzoek is onderzocht welke buurtkenmerken zoals buurtdeprivatie, etnische diversiteit en organisatorische infrastructuur invloed hebben op de variaties in buurtparticipatie tussen buurten. Daarnaast is er gekeken naar individuele kenmerken van bewoners zoals opleiding en leeftijd die hier invloed op kunnen hebben.

Scroll naar boven