Luister naar de podcast Chicks and the City

Hieronder vind je meer informatie over de veiligheidsbeleving van jonge meiden in de open ruimte in Rotterdam-Zuid en de podcast hierover. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door Hogeschool Inholland, Lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Dit doen zij samen met de afdeling Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit en Delft University of Technology en met inzet van studenten van de opleidingen Integrale Veiligheidskunde, Criminologie (aan de Erasmus Universiteit) en Bouwkunde (aan de TU Delft). Het onderzoek wordt in nauwe samenwerking met de doelgroep uitgevoerd, hun omgeving en mediaproductiebedrijf Chicks And The City.

De meiden van Chicks and the City namen interviews af op verschillende locaties in Rotterdam-Zuid. Als onderdeel van het onderzoek vertaalden zij de interviews vervolgens naar een podcast, gemaakt voor en door jonge vrouwen. Luister hier de podcast https://lnkd.in/dA6WTmda

Podcast is in het kader van het onderzoek over veiligheidsbeleving onder jonge meiden in de buitenruimte op Rotterdam. Je kunt hier lezen over het onderzoek.

Scroll naar boven