Gedeelde ruimte op Zuid: Hoe verschillende sociale groepen de stad gebruiken, beleven en waarderen

Bekijk het onderzoek hier.

Gedeelde ruimte op zuid

Nu wordt het vertrouwd maken met je plek en een binding aan te gaan op Zuid nog te veel belemmerd door zwerfafval, een ‘ongezellige’ sfeer en een te masculiene openbare ruimte. Dit blijkt uit onderzoek van Wenda Doff en Erik Snel in opdracht van de gemeente Rotterdam en de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Rotterdam Zuid heeft het afgelopen decennium een meer gemengde bevolking gekregen door het toegenomen aandeel middengroepen, mede door het mengingsbeleid van de gemeente en woningcorporaties. Nu is onderzocht hoe verschillende sociale groepen op Zuid gebruik maken van de openbare ruimte en met elkaar samenleven. Dit is in kaart gebracht aan de hand van narratieve kaarten (tekeningen met verhalen) van verschillende typen bewoners over het gebruik van de openbare ruimte, zoals parken, pleinen en straten, en voorzieningen zoals winkels en buurtcentra. Dit onderzoek over de ‘geleefde stad’ levert kennis op voor de nog op te stellen toekomstvisie voor Rotterdam Zuid.

Belangrijke bevindingen:

  • Ook kapitaalkrachtige groepen bewoners zijn georiënteerd op Zuid.  Zo hebben ze interesse in lokale winkels en voorzieningen en willen ze hun eigen plek vinden in de eigen buurten op Zuid. Het ‘thuis-maken’ wordt voor hen nu nog wel te veel belemmerd door zwerfafval, een ‘ongezellige’ sfeer en een te masculiene openbare ruimte, dat wil zeggen groepen mannen waarvan overlast wordt ervaren, en ontbrekende voorzieningen zoals restaurantjes.
  • Kapitaalarmere groepen zijn vooral gebaat bij voorzieningen zoals winkels en ontmoetingsplekken dichtbij. De verschraling en soms beperkte toegankelijkheid van het voorzieningenaanbod moet daarom worden gekeerd.
  • De leuze van de toekomstige visie voor Rotterdam Zuid “veranderen maar toch jezelf blijven”, impliceert dat de mensen die er nu zijn het moeten doen. Ook al kan of wil misschien niet iedereen meedoen, er zijn genoeg bewoners op Zuid die zich voor de buurt willen inzetten. Als deze bewoners meer betrokken worden bij wat er in de buurt gebeurt en meer zelf mogen bepalen (eigenaarschap), komt er veel inzet voor terug.
Scroll naar boven