Veerkracht verbinden: een theoretische uiteenzetting

Bekijk het onderzoek hier

De COVID-19-pandemie heeft veel invloed op de samenwerking tussen mensen en organisaties in Rotterdam. Gedurende de pandemie kwamen burgers en bedrijven voor elkaar in actie, en de gemeente moest haar beleid meermalen aanpassen aan de dynamiek van de crisis. Dit paper verkent dit fenomeen aan de hand van de begrippen sociale en institutionele veerkracht, en beargumenteert vanuit theoretisch perspectief waarom met name verbindende organisaties van belang zijn om de dynamiek van de stad en de gemeente goed op elkaar aan te laten sluiten.

Scroll naar boven