De wijktuinman als aanjager van zelfbeheer

Download het eindrapport hier.

De Gemeente Rotterdam wil graag samen met haar burgers de fysieke leefomgeving onderhouden. Zo heeft de gemeente besloten om in de wijk Crooswijk een wijktuinman aan te stellen, die als doel heeft burgers te ondersteunen bij hun ambities voor groenbeheer in de wijk. Dit onderzoek laat zien dat de meeste Crooswijkers prima bereid zijn om iets te doen voor de openbare groenvoorziening, maar weinig interesse om zelf zo’n project te initiëren. De wijktuinman dient zich vooral op de groep die het meest vertegenwoordigd wordt in de wijk te richten, waarbij hij gebruik kan maken van door hem zelf, maar ook van door andere bewoners geïnitieerde projecten. Daarbij dient hij zich vooral te richten op het communicatieve aspect, dus met name adviseren van burgers, verbinden van verschillende initiatieven en het uitnodigen van burgers bij groenvoorziening.

De wijktuinman is een relatief nieuwe figuur in Rotterdam. Diens missie kan worden omschreven als: Het faciliteren van passieve burgers bij de groenvoorziening in de wijk, gebruik makend van zowel eigen projecten, als projecten op basis van de energie en ondernemingszin van initiërende burgers. Maar wat moet deze wijktuinman dan precies doen? En waar liggen de grenzen van zijn verantwoordelijkheden? Met deze vragen ging de Erasmus Governance Design Studio van start om samen met een groep van betrokken burgers, ambtenaren, woningcorporatie Havensteder en natuurlijk de wijktuinman zelf, antwoorden te ontwerpen. Opdracht voor dit onderzoek kwam van het cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam en van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Eerder liep de gemeente bij het vormgeven van een faciliterende strategie tegen meerdere vragen aan zoals wat de behoefte en wensen zijn van bewoners die betrokken willen worden en onder welke condities zij verantwoordelijkheid willen nemen voor het beheer. De wijktuinman is in het leven geroepen om burgers bij het zelfbeheer te faciliteren. Uit een inventarisatie van behoeften van buurtbewoners kwamen zeer gevarieerde profielen en wensen tot betrokkenheid naar voren. Voor veel buurtbewoners is het van belang dat de tuinman concrete ondersteuning biedt als het gaat om participatie. Om deze groep te bedienen zou de tuinman zich moeten richten op eigen projecten waarbij burgers uitgenodigd worden voor concrete taken. Daarnaast zijn er actieve Crooswijkers die zelf projecten initiëren, het zou wellicht effectief zijn deze burgers aan elkaar te koppelen.

Scroll naar boven