Maasstad aan de monitor: de andere lijstjes van Rotterdam

Download een exemplaar Maasstad aan de monitor

Download de boekpresentatie

De auteurs schreven meer n.a.v. deze publicatie, zie:

In Rotterdam nam ongelijkheid in burgerparticipatie af tijdens crisis

Gemeenten moeten zich bij aanpak onveiligheid niet blindstaren op buurten

Rotterdam verandert. Waar de stad voorheen nog de ‘verkeerde lijstjes’ aanvoerde, staat ze er tegenwoordig stukken beter voor. Dit blijkt uit het boek Maasstad aan de monitor: de andere lijstjes van Rotterdam. Professor Godfried Engbersen overhandigde op 17 juni het eerste exemplaar aan de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga (Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven).

Grote verscheidenheid en burgerparticipatie

Het boek is bestemd voor beleidsadviseurs en onderzoekers op het terrein van leefbare wijken en andere stedelijke vraagstukken. Het biedt op toegankelijke wijze inzicht in vier thema’s: ongelijkheid, verscheidenheid, sociale veiligheid en burgerparticipatie in Rotterdam. Een van de bevindingen duidt op het ontstaan van een jonge opkomende middengroep die grotendeels bestaat uit personen met een migratieachtergrond. Ook laat Maasstad aan de monitor zien dat de burgerparticipatie in kwetsbare wijken tijdens de economische crisis niet is afgenomen. Bovendien blijkt uit de publicatie dat er onder de Rotterdamse bevolking een grote verscheidenheid naar herkomst bestaat. Dit is tot nu toe onderbelicht gebleven omdat vaak wordt vastgehouden aan verouderde classificaties zoals ‘westers – niet-westers’. Om de aanwezige verscheidenheid beter te duiden, wordt in Maasstad aan de monitor een onderscheid gemaakt tussen achttien herkomstgroepen. Het boek laat ten slotte zien dat in wijken met veel verscheidenheid er minder vaak contact is tussen inwoners. Wanneer inwoners wel contact met elkaar hebben, draagt dit bij aan een wijk waarin mensen ontspannen met elkaar samenleven.

In de pers:

Interview Godfried Engbersen: Het oude beeld over mensen met een migratieachtergrond is gedateerd

Migrantenkinderen doen het goed in Rotterdam

Scroll naar boven