Rapport ‘Betrokken bewoners betrouwbare overheid’ gepubliceerd

De Rotterdamse onderzoekers Joke van der Zwaard en Maurice Specht schreven in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een literatuurstudie over recente burgerinitiatieven en “burgerkracht”. In ‘Betrokken bewoners- betrouwbare overheid’ geven zij aan welke competenties en condities gevraagd worden van burgers en de overheid voor burgerkracht in de buurt. Uit de studie blijkt dat eigen inzet van burgers zowel in goede en minder goede buurten en in alle lagen van de bevolking voortkomt. Eventuele buurtverschillen worden niet verklaard door verschil in klassen, bewonersdichtheid of criminaliteit, maar door de organisatiedichtheid en sociale infrastructuur van een buurt. De belangrijkste aanbeveling voor de gemeente is dat er behoefte is aan een betrokken en uitnodigende overheid, die blijft investeren in de sociale- fysieke infrastructuur en initiatiefrijke groepen, wijken en professionals (ook letterlijk) de ruimte biedt.

De opdracht voor de literatuurstudie is ingegeven door het steeds terugkerende pleidooi voor meer burgerkracht en de relatief beperkte kennis over wat burgers zelf al doen, welke competenties daarvoor nodig zijn en hoe de gemeente en professionals deze competenties en daarmee burgerkracht kunnen versterken. De literatuurstudie geeft antwoord op deze vragen en geeft tot slot aan waar aanvullend onderzoek is gewenst. De studie werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van BZK. Download de studie HIER

Scroll naar boven