Hieronder vindt u diverse rapporten en artikelen uitgegeven door Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. U kunt de publicaties lezen of deze als PDF-bestand downloaden.

Publicaties

Onderzoek “Onderkant Rotterdamse woningmarkt”

De Rotterdamse Stichting Woonfocus010 vroeg zich af wat er klopt van veelgehoorde verhalen over huisjesmelkers en misstanden rondom particuliere huurwoningen in Rotterdam-Zuid. Nadat Margrietha ’t…

Leren van de Right to Buy

De aan de TU Delft verbonden wetenschapper dr. Reinhout Kleinhans heeft in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een literatuurstudie verricht naar de effecten van…

Koester hoge verwachtingen van burgerkracht

”Een ‘terugtrekkende overheid’ en een groter beroep op ‘burgerkracht’ hoeft niet tot grotere ongelijkheid tussen wijken te leiden”. De Rotterdamse onderzoekers dr. Joke van der Zwaard…

Betrokken bewoners en betrouwbare overheid

Dr. Joke van der Zwaard (ontwikkelingspsycholoog) en dr. Maurice Specht (filosoof) zijn beiden zelfstandig onderzoeker op het terrein van stedelijke sociale kwesties. In opdracht van…

Advies over ‘komen en gaan’

De aan de EUR verbonden wetenschappers, Dr. Erik Snel en Dr. Lasse Gerrits (FSW), houden het Rotterdams gemeentelijk beleid inzake selectieve migratie tegen het licht….

1 2 3 4 5
Scroll naar boven