Onderzoek over “Maatschappelijke Inspanning”

This content has been archived.

Drie sociologiestudenten van de EUR deden voor hun masterscriptie onderzoek onder deelnemers van het project Maatschappelijke Inspanning: “geleid” vrijwilligerswerk voor uitkeringsontvangers. Centraal in hun onderzoek stond nu eens niet de vraag of deelname tot snellere werkhervatting leidt (want dit is niet het geval), maar wat deelname voor henzelf betekent. De geïnterviewde deelnemers ervaren hun deelname verrassend positief. Ze voelen zich beter, voelen zich gezien, krijgen meer sociale contacten en meer zelfvertrouwen. De KWP Leefbare Wijken heeft de sociologen Anne van Summeren en Erik Snel gevraagd een samenvattend artikel over dit onderzoek te schrijven. Op basis hiervan organiseert de KWP in het najaar 2015 een bijeenkomst waarin het onderzoek wordt gepresenteerd.

Scroll naar boven