KWP adviseert gemeente Rotterdam inzake ‘komen en gaan’, onderzoek naar selectieve migratie

This content has been archived.

De gemeente Rotterdam voert sinds enige jaren een expliciet beleid om selectieve migratie uit de stad tegen te gaan. Men probeert hiermee de uittocht van middengroepen uit de stad te verminderen. Meer concreet heeft het college van B&W van Rotterdam als beleidsdoel geformuleerd dat het aandeel van gezinnen, hoger opgeleiden en hogere inkomens in de totale verhuisstroom uit de stad in 2012 10 procent lager is dan het niveau van 2009. Om deze ontwikkeling in kaart te brengen, heeft het COS het onderzoek ‘Komen en gaan 2011’ uitgevoerd. De KWP is gevraagd om dit onderzoek te reflecteren. Erik Snel en Lasse Gerrits, beiden werkzaam op de EUR (FSW) schreven daarom een preadvies, dat mede gebaseerd op een discussie binnen de KWP (op 5 juni 2012) en op interviews met drie deskundigen (prof. G. Engbersen en prof. J. Burgers van de EUR, dr. R. Kleinhans van TU/OTB). Het preadvies is aangeboden aan wethouder Karakus en op woensdag 19 september 2012 besproken door de raadscommissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte van de Rotterdamse gemeenteraad die verantwoordelijk is voor het Rotterdamse woningbeleid.

U treft het advies van de KWP hier.

Scroll naar boven