Co-Creation Dynamics in Urban Living Labs

Download het eindrapport hier

Een Urban Living Lab (ULL) is een organisatie waar het draait om het co-creëren van kennis en het uitvoeren van verschillende experimenten. De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken wordt in dit onderzoek als één van de ULLs besproken. Op basis van bestaande kennis over zulke praktijken van coproductie wordt geanalyseerd hoe verschillende groepen samenwerken aan de productie van nieuwe kennis en innovatieve manieren om weerbarstige grootstedelijke vraagstukken aan te pakken. Het onderzoek gaat in op vijf verschillende elementen van co-creatie die betrekking hebben op de specifieke dynamiek van onder andere participatie.

Scroll naar boven