From Municipality Level to Street Level: the Impact of Ethnic Diversity on Neighbourhood Cohesion and Fear of Crime

Onderzoek toont aan dat de toegenomen etnische diversiteit in steden kan leiden tot een verminderde sociale cohesie in de wijken en tot een verhoogde angst voor criminaliteit. Iris Glas, Godfried Engbersen en Erik Snel onderzoeken deze hypothesen aan de hand van gegevens van de Veiligheidsmonitor 2014 en (individueel) geregistreerde data.

Lees verder “From Municipality Level to Street Level: the Impact of Ethnic Diversity on Neighbourhood Cohesion and Fear of Crime”