From Municipality Level to Street Level: the Impact of Ethnic Diversity on Neighbourhood Cohesion and Fear of Crime

Onderzoek toont aan dat de toegenomen etnische diversiteit in steden kan leiden tot een verminderde sociale cohesie in de wijken en tot een verhoogde angst voor criminaliteit. Iris Glas, Godfried Engbersen en Erik Snel onderzoeken deze hypothesen aan de hand van gegevens van de Veiligheidsmonitor 2014 en (individueel) geregistreerde data.

Lees verder “From Municipality Level to Street Level: the Impact of Ethnic Diversity on Neighbourhood Cohesion and Fear of Crime”

Mattheüs in de buurt

Een onderzoek van Godfried Engbersen, Erik Snel en Margrietha ’t Hart naar burgerparticipatie en ongelijkheid in steden. Het laat zien dat in Rotterdamse buurten met veel lage inkomen en grote etnische diversiteit inderdaad sprake is van minder burgerparticipatie (vrijwilligerswerk, buurtparticipatie, mantelzorg). Dit geldt voor deelname aan vrijwilligerswerk, participatie aan buurtactiviteiten en ook voor mantelzorg.

Dit komt vooral doordat het soort bewoners dat hier woont (veel lager opgeleiden, jongeren en allochtonen) in de regel minder participeren. Het is dus niet zo dat armoede en etnische diversiteit in deze wijken burgerparticipatie negatief beïnvloeden. Sterker nog, als men rekening houdt met individuele kenmerken van respondenten participeren bewoners uit lage-inkomenswijken verhoudingsgewijs zelfs meer dan bewoners van meer welgestelde wijken in Rotterdam stad. Lees verder “Mattheüs in de buurt”